strona główna kontakt
photo

Historia

cat2_end

Z kart historii Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Jej powstanie datowane jest na rok 1903 kiedy to Hrabia Stanisław Łoś założył pierwszą w Królestwie Polskim mleczarnię włościańską „Ogniwo”. Powstała we wsi Deszno, jej celem było przejęcie handlu mlekiem przez Polaków i wyeliminowanie pośredników handlowych. Mleczarnia działa do 1912 roku kiedy to władze carskie zmuszają Hrabiego Łosia do sprzedania i opuszczenia Deszna. Deszno odkupuje Gustaw Sariusz Bielski a na czele Spółdzielni Mleczarskiej staje Żebrowski Ignacy.

Wybuch I wojny światowej hamuje rozwój Spółdzielni mleczarskiej na całe dziesięciolecie.

Jej reaktywowanie następuje dopiero w 1925 roku. Następny okres rozwoju spółdzielczości mleczarskiej przypada na lata 1935-37. Nowością jest w tym okresie powołanie do życia 2 Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich 15 grudnia 1934 w Wodzisławiu i w lutym 1937 w Jędrzejowie.

W roku 1972 następuje dobrowolna integracja OSM w Wodzisławiu z OSM w Jędrzejowie siedzibą w Jędrzejowie. Zapada również decyzja budowy nowoczesnego zakładu położonego na peryferiach Jędrzejowa, na powierzchni 10ha. Jednak wprowadzenie „Planu Balcerowicza” oraz inne problemy natury gospodarczo-finansowej zmuszają Spółdzielnię do zaprzestania budowy, ukończonej w 90% inwestycji.

Taki stan rzeczy utrzymuje się do czasu wstąpienia Polski w struktury UE czyli do roku 2003.

Nowe wymagania unijne uniemożliwiają kontynuowanie produkcji w zakładzie przy ul. Pińczowskiej w Jędrzejowie. Głównym tego powodem jest zbyt mała powierzchnia działki i brak możliwości jej dokupienia. Podjęta zostaje decyzja remontu i przeniesienia zakładu z Jędrzejowa do Wodzisławia.

W roku 2006 decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii zakład w Wodzisławiu zostaje zatwierdzony w zakresie przetwórstwa mleka surowego i produkcji produktów mlecznych.

Następuje zmiana nazwy Spółdzielni na Jędrzejowską Spółdzielnię Mleczarską aby pozostał w nazwie Jędrzejów a Wodzisław nie był kojarzony z Wodzisławiem Śląskim. Zmiana szaty graficznej na pasiak świętokrzyski z „babą jagą” w tle ma promować województwo świętokrzyskie. Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska należy do jednych z większych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Wodzisław. Produkowane wyroby charakteryzują  się  niepowtarzalnymi walorami  smakowymi  wynikającymi z  dobrej  jakości surowca, które jest kupowane  bezpośrednio  od  rolników  oraz  własnej  technologii  produkcji. JSM w  Wodzisławiu obecnie zatrudnia 60 osób.