Ogłoszenie

Likwidator Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Wodzisławiu w likwidacji ul. Mleczna 4, 28-330 Wodzisław - sprzeda w trybie pilnym nieruchomość położoną w Wodzisławiu, przy ul. Mlecznej 4, stanowiącą Zakład Skupu i Przetwórstwa Mleka, wraz z pełną infrstrukturą i wyposażeniem, cysternami i środkami transportu.

Likwidator prowadzi obecnie działalność produkcyjną, posiada aktualne zezwolenia i koncesje. Stan prawny uregulowany.

Wartość oszacowania wynosi 4.200.00,00 zł - do negocjacji.

Pisemne oferty z podaniem proponowanej ceny, na całość czy też poszczególne części proszę składać do likwidatora pod w/w. adres do dnia 7 lutego 2020r.

Zakład można oglądać w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00 i uzyskać więcej informacji od likwidatora (tel. 41-3806022)

Zapraszam do rokowań

Likwidator Jadwiga Antas

Ogłoszenie

Likwidator Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Wodzisławiu ul. Mleczna 4, 28-330 Wodzisław - poszukuje zainteresowanych zakupem Zakładem Skupu i Przetwórstwa Mleka w Wodzisławiu przy ul. Mlecznej

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, pełną infrastrukturę techniczną, aktualne zezwolenia i koncesje. Posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników i dostawców mleka, oraz sieć odbiorców produktów mlecznych, prowadzi aktualnie pełną działalność.

Zakład można oglądać w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00 i uzyskać na miejscu od likwidatora więcej informacji, w tym, co do jego wartości.

Pisemne oferty z podaniem proponowanej ceny proszę składać do likwidatora w terminie do 30 grudnia 2019r. pod adresem jw. tel. 41-3806022

Zapraszam do rokowań

Likwidator Jadwiga Antas

Tradycja i nowoczesność

Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska w Wodzisławiu istnieje od 1903 roku.

Spółdzielnia produkuje wysokiej jakości wyroby mleczarskie (w znacznym stopniu produkcja ręczna dla zachowania walorów smakowych).

Bazą surowcową jest mleko pozyskiwane od 350 producentów województwa świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego dostarczających około 6 mln litrów mleka rocznie.

JSM posiadaczem certyfikatu Świętokrzyskiej Kuźni Smaków

Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska od dnia 23.10.2018 r. posiada certyfikat szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków