O firmie

Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska w Wodzisławiu istnieje od 1903 roku.

Spółdzielnia produkuje wysokiej jakości wyroby mleczarskie (w znacznym stopniu produkcja ręczna dla zachowania walorów smakowych).

Bazą surowcową jest mleko pozyskiwane od 350 producentów województwa świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego dostarczających około 6 mln litrów mleka rocznie.

Z kart historii Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Jej powstanie datowane jest na rok 1903 kiedy to Hrabia Stanisław Łoś założył pierwszą w Królestwie Polskim mleczarnię włościańską „Ogniwo”. Powstała we wsi Deszno, jej celem było przejęcie handlu mlekiem przez Polaków i wyeliminowanie pośredników handlowych. Mleczarnia działa do 1912 roku kiedy to władze carskie zmuszają Hrabiego Łosia do sprzedania i opuszczenia Deszna. Deszno odkupuje Gustaw Sariusz Bielski a na czele Spółdzielni Mleczarskiej staje Ignacy Żebrowski.

Wybuch I wojny światowej hamuje rozwój Spółdzielni mleczarskiej na całe dziesięciolecie.

Jej reaktywowanie następuje dopiero w 1925 roku. Następny okres rozwoju spółdzielczości mleczarskiej przypada na lata 1935-37. Nowością jest w tym okresie powołanie do życia 2 Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich 15 grudnia 1934 w Wodzisławiu i w lutym 1937 w Jędrzejowie.

W roku 1972 następuje dobrowolna integracja OSM w Wodzisławiu z OSM w Jędrzejowie siedzibą w Jędrzejowie. Zapada również decyzja budowy nowoczesnego zakładu położonego na peryferiach Jędrzejowa, na powierzchni 10ha. Jednak wprowadzenie „Planu Balcerowicza” oraz inne problemy natury gospodarczo-finansowej zmuszają Spółdzielnię do zaprzestania budowy, ukończonej w 90% inwestycji.

Taki stan rzeczy utrzymuje się do czasu wstąpienia Polski w struktury UE czyli do roku 2003.

Nowe wymagania unijne uniemożliwiają kontynuowanie produkcji w zakładzie przy ul. Pińczowskiej w Jędrzejowie. Głównym tego powodem jest zbyt mała powierzchnia działki i brak możliwości jej dokupienia. Podjęta zostaje decyzja remontu i przeniesienia zakładu z Jędrzejowa do Wodzisławia.

W roku 2006 decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii zakład w Wodzisławiu zostaje zatwierdzony w zakresie przetwórstwa mleka surowego i produkcji produktów mlecznych.

Następuje zmiana nazwy Spółdzielni na Jędrzejowską Spółdzielnię Mleczarską aby pozostał w nazwie Jędrzejów a Wodzisław nie był kojarzony z Wodzisławiem Śląskim. Zmiana szaty graficznej na pasiak świętokrzyski z „babą jagą” w tle ma promować województwo świętokrzyskie. Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska należy do jednych z większych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Wodzisław. Produkowane wyroby charakteryzują się niepowtarzalnymi walorami smakowymi wynikającymi z dobrej jakości surowca, które jest kupowane bezpośrednio od rolników oraz własnej technologii produkcji. JSM w Wodzisławiu obecnie zatrudnia 60 osób.

Nasza misja

Misja: Misją JSM jest produkcja naturalnej niekonserwowanej żywności, zawierającej żywe kultury bakterii, opartej na starych recepturach, w miarę możliwości technicznych produkcji ręcznej ze względu na walory smakowe wyrobów mleczarskich.

Strategia: Nasza przewaga strategiczna – to niskie koszty funkcjonowania firmy oraz produkcja i promowanie produktów naturalnych, tradycyjnych.

Cel: Co chcemy osiągnąć – prowadzić sprzedaż swoich wyrobów w sieciach sklepów należących do „Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Świętokrzyskiego” oraz w sklepach ze zdrową żywnością, utrzymując jednocześnie obecnych odbiorców.

Nagrody jakimi uhonorowana została Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska

12. października 2012 Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby dla najlepszego produktu polskiego prezentowanego podczas targów, w kategorii Produkty Tradycyjne Certyfikowane za Masło Ekstra Jędrzejowskie

19. czerwca 2012 z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej JSM otrzymała gratulacje tytułu Wicemistrza Krajowego w kategorii Firma nadanego w Konkursie Agroliga 2011

19 czerwca 2012 JSM otrzymała od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego Dyplom Wicemistrza Krajowego w kategorii Firma nadanego w Konkursie Agroliga 2011

21. kwietnia 2012 Jędrzejowska SM otrzymała Wyróżnienie na Targach Produktów Regionalnych "Regionalia" za produkt Jędrzejowski Twarożek Śmietankowy w kategorii Skarby Natury w Konkursie na najlepszy produkt regionalny i lokalny

2012 Na Kieleckich Targach, II Targi Ekologia dla Rodziny Jędrzejowski Twarożek Śmietankowy został wyróżniony medalem Eco Family

listopad 2011 - Masło Jędrzejowskie uzyskało Godło Jakości w konkursie Nasze Dobre Świętokrzyskie

26. czerwca 2011 Jędrzejowska SM została Mistrzem Agroligi 2011 w województwie świętokrzyskim, w kategorii Firma

8. czerwca 2011 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przyznał Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej Laur Tradycji za Masło Jędrzejowskie

17. marca 2011roku, Produkt z Sercem - Jedzenie z sercem – wojewoda nagrodziła zdrowe produkty. Pierwsze miejsce zajął kefir zgłoszony przez Jędrzejowską Spółdzielnię Mleczarską

11. marca 2011roku, odbiór tytułu Championa 2010, w konkursie konsumenckim Mistrz Rolnictwa i Przetwórstwa.

2010 Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska za swoje osiągnięcia została nagrodzona Statuetką ORŁA AGROBIZNESU.

19. listopada 2010 roku, wręczono Statuetkę Gryfa w dziedzinie Lokalny Rozwój Gospodarczy.

18. listopada 2010 roku, Jędrzejowski Twarożek Śmietankowy uzyskał Godło Jakości w konkursie Nasze Dobre Świętokrzyskie.

15. października 2010 roku, na III Międzynarodowych Targach Naturalnej Żywności Natura Food w Łodzi JSM zdobyła Złoty Medal dla Jędrzejowskiego Twarożku Śmietankowego w kategorii PRODUKTY TRADYCYJNE.

30. sierpnia 2010 Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska wygrała Plebiscyt Polska Je Je Je , w województwie świętokrzyskim, zorganizowany przez Gazetę Wyborczą. „Jędrzejowski Twarożek Śmietankowy” został symbolem regionu w kategorii „produkt”. Zdetronizował Majonez Kielecki.

26. lipca 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przyznał Laur Tradycji za Jędrzejowski Twarożek Śmietankowy

21. czerwca 2009 Kapituła Honorowa Rady Gminy Wodzisław przyznała statuetkę Zadory w kategorii Lokalny Rozwój Gospodarczy Panu Prezesowi Zarządu Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w uznaniu zasług dla rozwoju Gminy Wodzisław i pozytywnego Kształtowania jej wizerunku

sierpień 2003 - Jędrzejowskia Spółdzielnia Mleczarskia otrzymała gratulacje z okazji Jubileuszu 100-lat istnienia od Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Sierpień 2003 - Jędrzejowskia Spółdzielnia Mleczarskia otrzymała puchar wraz z gratulacjami z okazji Jubileuszu 100-lat istnienia od posła na sejm Mirosława Pawlaka

Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska posiada następujące certyfikaty na swoje produkty:

Certyfikat szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków

Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska od dnia 23.10.2018 r. posiada certyfikat szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Certyfikat został przyznany dla produktów Masło Ekstra Jędrzejowskie oraz Jędrzejowski Twarożek Śmietankowy. Jest to kolejne osiągnięcie naszej Spółdzielni.


Jędrzejowski twarożek śmietankowy

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 07.02.2017 stwierdzono zgodność procesu produkcji ze specyfikacją zatwierdzoną na posiedzeniu Kapituły Znaku Jakościowego "Jakość Tradycja".


Masło Ekstra Jędrzejowskie

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 07.02.2017 stwierdzono zgodność procesu produkcji ze specyfikacją zatwierdzoną na posiedzeniu Kapituły Znaku Jakościowego "Jakość Tradycja".

Lista Produktów Tradycyjnych

Jędrzejowski twarożek śmietankowy na Liście Produktów Tradycyjnych

W dniu 26 lipca czerwca 2010, po przekazaniu wniosku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego jędrzejowski twarożek śmietankowy został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Masło Ekstra Jędrzejowskie na Liście Produktów Tradycyjnych

W dniu 8 czerwca 2011, po przekazaniu wniosku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego masło jędrzejowskie zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regionalne Dziedzictwo Kulinarne

Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Logo „Dziedzictwo Kulinarne – Świętokrzyskie” potwierdza, że żywność nim oznaczona ma najwyższą jakość i została przygotowana z surowców pozyskanych w woj. świętokrzyskim, na podstawie tradycyjnych regionalnych receptur i metod. Producent automatycznie zostaje przyjęty do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego z siedzibą w Szwecji.